Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

Kundeadministration

Denne fortegnelse er udfyldt/senest opdateret af: Michael Rendboe

VirksomhedenVirksomhedens navn, adresse, CVR-nr. og (hoved)kontaktoplysninger (e-mail, telefon og hjemmeside)Rendboe ApS
CVR-nr. 40060219
Havnegade 29
5000 Odense C
BehandlingsaktivitetBeskriv hvilken aktivitet/proces, fortegnelsen vedrører, f.eks. HR-administration, Økonomi, Produktion, Marketing etc. Kan evt. opdeles i delprocesser som HR/Rekruttering, HR/medarbejderudvikling etc.Kundeadministration
Virksomhedens rolleDataansvarlig/ databehandlerDataansvarlig
Virksomhedens kontaktperson + evt. Databeskyttelsesrådgiver (DPO)Navn og kontaktoplysninger for den ansvarlige for virksomhedens håndtering af persondataMichael Rendboe
gdpr@rendboe.nu
Ansvarlig person for processenNavn og kontaktoplysninger på den person, der har “ejerskab” til processenMichael Rendboe
Formålet med behandlingen(et samlet, logisk sammenhængende  formål med en behandling eller en række af behandlinger, som hermed angives som ét formål ud af alle samlede formål hos den dataansvarlige)Formålet med behandlingen af personoplysninger er kundeadministration, herunder
– Udarbejdelse af tilbud
Kategorier af registreredeEksempelvis, kunder, nuværende eller tidligere ansatte, jobansøgere,Nuværende, potentielle og tidligere kunder
Kategorier af personoplysninger – udfyldes kun, hvis virksomheden er dataansvarlig

Almindelige oplysninger – GDPR artikel 6

Særlige kategorier – GDPR artikel 9

Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

CPR-numre

Oplysninger om børn?

Almindelige kontaktoplysninger (B2B)

Ikke relevant

Nej

Nej

Nej

Modtagerne af personoplysningerne

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til, og som vil behandle oplysningerne til egne formål.

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive overladt til, med henblik på at behandle oplysningerne på vegne af virksomheden (databehandlere)

Afhængigt af det udførte arbejde kan oplysninger videregives til relevante tredjeparter herunder ekstern revisor, bogholder, forsikringsselskaber og myndigheder.

Personoplysninger vedrørende kunder videregives alene til de databehandlere, som supporterer it-systemer mv.

Overførsel til tredjelandeOplysninger om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationerVi overfører ikke personoplysninger til tredjelande
Sletning – udfyldes kun, hvis virksomheden er dataansvarligTidsfristfor sletning af oplysninger eller reglerne for beregning heraf – for hver kategori af oplysningerSom udgangspunkt opbevarer vi personoplysningerne så længe vi har en aktiv relation og i 5 år derefter,  i overensstemmelse med bogføringsloven. I særlige tilfælde kan vi, om nødvendigt, behandle personoplysningerne i en kortere eller længere periode.
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltningerEn generel beskrivelse af de tekniske og organisatorisk sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata, jf. GDPR artikel 32

Vi anvender adgangsbegrænsede systemer og det er kun de medarbejdere, som har behov for at behandle personoplysningerne, der har adgang til dem.

Hjemmesiden er SSL-krypteret.

SUPPLERENDE OPLYSINGER   
Grundlaget for behandling

Angiv hjemmel for behandling af de almindelige oplysninger

Angiv hjemmel for behandling af de særlige kategorier af oplysninger

Angiv hjemmel for behandling af oplysning om strafbare forhold

Angiv hjemmel for behandling af CPR-numre

Er alle de indsamlede oplysninger nødvendige for at opfylde det givne formål med behandlingen?

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og litra f

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja

Brug af databehandlereNavngiv databehandlerne her, hvis det ikke er sket oppe i selve fortegnelsen
  • SuperOffice (CRM system)
  • Microsoft (e-mail udbyder)
  • Danaweb
  • Maltes Marketing
  • OnlinePlus

Samarbejdspartnere / leverandørforhold

Denne fortegnelse er udfyldt/senest opdateret af: Michael Rendboe

VirksomhedenVirksomhedens navn, adresse, CVR-nr. og (hoved)kontaktoplysninger (e-mail, telefon og hjemmeside)Rendboe ApS
CVR-nr. 40060219
Havnegade 29
5000 Odense C
BehandlingsaktivitetBeskriv hvilken aktivitet/proces, fortegnelsen vedrører, f.eks. HR-administration, Økonomi, Produktion, Marketing etc. Kan evt. opdeles i delprocesser som HR/Rekruttering, HR/medarbejderudvikling etc.Kundeadministration
Virksomhedens rolleDataansvarlig/ databehandlerDataansvarlig
Virksomhedens kontaktperson + evt. Databeskyttelsesrådgiver (DPO)Navn og kontaktoplysninger for den ansvarlige for virksomhedens håndtering af persondataMichael Rendboe
gdpr@rendboe.nu
Ansvarlig person for processenNavn og kontaktoplysninger på den person, der har “ejerskab” til processenMichael Rendboe
Formålet med behandlingen(et samlet, logisk sammenhængende  formål med en behandling eller en række af behandlinger, som hermed angives som ét formål ud af alle samlede formål hos den dataansvarlige)Formålet med behandlingen af personoplysninger er løbende kontakt med samarbejdspartnere og leverandører.
Kategorier af registreredeEksempelvis, kunder, nuværende eller tidligere ansatte, jobansøgere,Kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører.
Kategorier af personoplysninger – udfyldes kun, hvis virksomheden er dataansvarlig

Almindelige oplysninger – GDPR artikel 6

Særlige kategorier – GDPR artikel 9

Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

CPR-numre

Oplysninger om børn?

Almindelige kontaktoplysninger, oplysninger om stilling hos samarbejdspartneren/leverandøren.

Ikke relevant

Nej

Nej

Nej

Modtagerne af personoplysningerne

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til, og som vil behandle oplysningerne til egne formål.

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive overladt til, med henblik på at behandle oplysningerne på vegne af virksomheden (databehandlere)

Afhængigt af det udførte arbejde kan oplysninger videregives til relevante tredjeparter herunder ekstern revisor, bogholder, forsikringsselskaber og myndigheder.

Personoplysninger vedrørende kontaktpersoner videregives alene til de databehandlere, som supporterer it-systemer mv.

Overførsel til tredjelandeOplysninger om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationerVi overfører ikke personoplysninger til tredjelande
Sletning – udfyldes kun, hvis virksomheden er dataansvarligTidsfristfor sletning af oplysninger eller reglerne for beregning heraf – for hver kategori af oplysningerSom udgangspunkt opbevarer vi personoplysningerne så længe vi har en aktiv relation og i 5 år derefter,  i overensstemmelse med bogføringsloven. I særlige tilfælde kan vi, om nødvendigt, behandle personoplysningerne i en kortere eller længere periode.
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltningerEn generel beskrivelse af de tekniske og organisatorisk sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata, jf. GDPR artikel 32

Vi anvender adgangsbegrænsede systemer og det er kun de medarbejdere, som har behov for at behandle personoplysningerne, der har adgang til dem.

Hjemmesiden er SSL-krypteret.

SUPPLERENDE OPLYSINGER   
Grundlaget for behandling

Angiv hjemmel for behandling af de almindelige oplysninger

Angiv hjemmel for behandling af de særlige kategorier af oplysninger

Angiv hjemmel for behandling af oplysning om strafbare forhold

Angiv hjemmel for behandling af CPR-numre

Er alle de indsamlede oplysninger nødvendige for at opfylde det givne formål med behandlingen?

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, litra og litra f

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja

Brug af databehandlereNavngiv databehandlerne her, hvis det ikke er sket oppe i selve fortegnelsen
  • SuperOffice (CRM system)
  • Microsoft (e-mail udbyder)
  • Danaweb
  • Maltes Marketing
  • OnlinePlus