Projekter

Vi har hjulpet mange andelsforeninger og udlejere med forskellige projekter.
Herunder kan du klikke dig ind og se et udpluk af de forskellige projekter,
vi har udført både inden- og udendørs.

Taginspektion

Gennemgang af utæt tagpaptag

Ved denne taginspektion, blev det blandt andet konstateret, at flere samlinger er utætte. Enten er de ikke korrekt udført eller også er de sluppet. Enkelte nedløb var samlet ukorrekt, hvilket har givet en vandskade indvendig.

Denne forening har besluttet at få deres vedligeholdelsesplan sat i system, dvs. løbende gennemgang, og serviceeftersyn på alle udvendige døre m.m.

Det hele styres igennem vores digitale platform Rendboe360, hvor foreningen kan følge deres vedligeholdelsesplan.

Nyttig viden: Ses der nedbrudte inddækninger, utætte nedløb, og papbaner der er slipper – så skal der handles!

 • Med utætte samlinger kan bl.a. træunderlaget fugtskades, og dermed er der risiko for angreb af råd og svamp. Det bør afhjælpes hurtigst muligt.
 • Selv små utætheder kan ubemærket over tid udvikle sig til omfattende råd- og svampeskader i underlagets brædder eller pladedækning og give vandskade indvendig.
 • Det er lige så vigtigt at holde opsyn med taget indefra som udefra.
 
Jeres ejendom – Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS
 

Vedligeholdelse af tag

En andelsboligforening nær Århus har fået kontrolleret og vedligeholdt deres tage

Denne andelsboligforening består af 6 dobbelthuse. Vi har udarbejdet en drift og vedligeholdelsesplan for foreningen. I rapporten fremstår tagkonstruktionen på husene som perfekt, og undertagene med lang levetid endnu. MEN selve tagene trænger til vedligeholdelse.

Foreningen valgte derfor at få kontrolleret tagene og efterfølgende få udført en malerbehandling. Til at starte med blev tagene afrenset for mos og alger, og de blev behandlet. De blev ligeledes grundigt gennemgået, og i den forbindelse blev revnet tagsten udskiftet. Som afslutning blev tagene igen behandlet med grunder samt 3 gange maling.  Efter foreningens ønske var det os, der stod for at føre jævnligt tilsyn af opgaven.

Denne vedligeholdelse af tagene gør, at foreningen nu har forlænget tagenes levetid.

Når det er tid til at tagene skal udskiftes, passer det med at få udført både efterisolering og nyt undertag.

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Tagrenovering i Odense

En andelsboligforening i Odense har fået udført en tagrenovering af deres ejendom.

I forbindelse med dette tagrenoveringsprojekt i Odense, valgte vi at få hele ejendommen overdækket. Det betød, at håndværkerne kunne arbejde, også på dage med regn og blæst, hvilket kan være en stor fordel her i Danmark.
 
Det gamle tag var lidt utæt, hvilket betød, at der var enkelte steder, hvor det gamle træ blev udskiftet pga. råd.
 
Efter taget m.m. blev fjernet, blev alt træ behandlet for råd, svamp, skimmel og biller med et godkendt produkt #protoxkombi.
 
Inden der blev lagt nye tagsten, blev hele tagkonstruktionen blandt andet forstærket, genoprettet, og kvistene blev renoveret.
 
Jeres ejendom – Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS
 

Udskiftning af bærende jernbjælker og reparation af etagedæk

En andelsboligforening i København får bl.a. udskiftet de bærende jernbjælker i deres kælder. 
Rendboe ApS hjælper andelsboligforeningen med at udføre byggetilsyn af håndværkerne.
 
Projektet er gennemarbejdet af vores ingeniør, så beregninger på bjælker, bæreevne m.m. opfylder alle krav.
 
Kælderen bliver ligeledes gennemgået for manglende lukning af huller i etagedækket, så de brandmæssige krav også opfyldes.
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Kælderrenovering

En andelsboligforening på Amager har fået lavet en stor kælderrenovering. Billederne herunder viser det flotte resultat. 
🛠 Demontering og bortskaffelse af eks. skillerum i træ (depotrum)
🛠 Afrensning af ødelagt puds på alle kældervægge
🛠 Pudsning af alle vægge med indfarvet åndbart puds
🛠 Reparation af gulve
🛠 Spartling af kældergulve og slibning af disse
🛠 Behandling af kældergulve
🛠 Montering af mekanisk ventilation
🛠 Montering af gitterrum
🛠 Nye LED lamper med område styring
🛠 Nye LED lamper på bagtrapperne
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Drift- og vedligeholdelsesplan

En andelsboligforening i København har fået udarbejdet en drift- og vedligeholdelsesplan for deres ejendom.
☑️ Gennemgang af klimaskærmen:
 • tag
 • facade
 • døre
 • vinduer
 • fuger ved vinduer og døre
 • sålbænke
 • sokkel
☑️ Gennemgang af tag/loftrum
☑️ Gennemgang af kælder
☑️ Gennemgang af trappeopgange
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Renovering af ældre bygningsbevaret ejendom

I København er en ældre bygningsbevaret ejendom blevet renoveret, og fremstår nu på smukkeste vis.
🛠 Facaderenovering, udbedring af sætningsskader
🛠 Nye vindueselementer
🛠 Nye sålbænke
🛠 Renovering af kviste med nyt zink på tag, spejl og flunker.
🛠 Renovering af kvist opbygning efter tidligere bygningsfejl.
🛠 Renovering af tag på trappetårne
🛠 Renovering af trappeopgange, trapper, vanger, gelænder, stødtrin, vægge, lofter, løb, alt træbeklædning, gulvbelægning
🛠 Nye entredøre ind til lejlighederne
🛠 Udvendige døre renoveret og malet.
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Facaderenovering

Facaderenovering af ejendom hos en andelsboligforening i Søborg.
🛠 Udskiftet mørtelfuger/omfugning og frostsprængte mursten
🛠 Udskiftet fuger ved vinduer
🛠 Nye sålbænke
🛠 Renoveret beton blomsterkasser og gitter til fransk altan
🛠 Renoveret zinkbeklædning ved tag
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

1 og 5 års gennemgang efter tagudskiftning

Når en andelsbolig- eller ejerforening har fået skiftet tag på deres ejendom, er det vigtigt at huske både 1 og 5 års gennemgangen af taget.
Det er bygherre, der skal indkalde til begge gennemgange.
Efter en tagudskiftning skal der foretages en 1 og 5 års gennemgang. Disse gennemgange bruges til at finde mangler ved byggeriet, som ikke blev opdaget ved afleveringen af det færdige byggeri. Det er bygherre, der selv skal finde og påpege de eventuelle fejl og mangler ved byggeriet. Dette kan for mange være en for stor opgave.
 
Rendboe ApS kan hjælpe med den opgave. Hos denne ejerforening har vi lavet gennemgangen sammen med entreprenøren/håndværkerne og bygherre.
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Prioritering af arbejdsopgaver

Hvilke arbejdsopgaver skal prioriteres først? Dét er én af de ting, vi hjælper andelsbolig- og ejerforeninger med. 
 
Denne andelsboligforening havde brug for at få et overblik over deres ejendom. Derfor blev deres renoveringsopgaver undersøgt, og efterfølgende sat i system.
 
Følgende blev bl.a. undersøgt:
 • Er der fare for personskade?
 • Kan skorstenen falde ned?
 • Kan med falde igennem ved trappen
 • Hvordan er klimaskærmen?
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Renoveringsprojekt

Som start valgte denne andelsboligforening i Odense at få Rendboe ApS til at lave en drift- og vedligeholdelsesplan. Derefter har vi udarbejdet udbudsmateriale på renovering af foreningens 21 andelsboliger. Foreningen har ligeledes valg Rendboe ApS som deres bygherrerådgiver, hvilket vi også har været ved tidligere renoveringsopgaver i denne forening.

Dette renoveringsprojekt omhandler:

🛠 Nyt tag

🛠 Nyt undertag

🛠 Nye tagvinduer

🛠 Nye døre og vinduer

🛠 Nye sålbænke

🛠 Nye tagrender

🛠 Facaderenovering, mørtelfuger og sokkelpuds

 

Herudover har foreningen fået foretaget:

☑️El-eftersyn i alle boliger både ude og indvendigt iht. sikkerhedsstyrelsen anbefalinger.

☑️Gennemgået alle VVS-installationer.

☑️TV-inspektion af alle deres brønde og kloaker, og efterfølgende renovering af brønde, montering af rottespærre m.v.

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Drift- og vedligeholdelsesplan

Denne ejendom i Odense har fået udarbejdet en drift og vedligeholdelsesplan.
📝 Gennemgang af klimaskærmen:
 • tag
 • facade
 • døre
 • vinduer
 • fuger ved vinduer
 • fuger ved døre
 • sålbænke
 • sokkel
📝 Gennemgang af tag/loftrum
📝 Gennemgang af kælder
📝 Gennemgang af trappeopgange
📝 Gennemgang af altaner
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Udbudsmateriale på tag- og facaderenovering

For en privat udlejer i Odense har vi udarbejdet udbudsmateriale, indhentet priser og hjulpet med at finde de rigtige håndværkere til renoveringsopgaven.
📝 Renovering af høj sokkel
📝 Renovering af facaden, sålbænke og gesims m.m.
📝 Udskiftning af vinduer
📝 Renovering af facadedøre
📝 Renovering af kvist, efterisolering og nyt zink
📝 Nye tagrender
📝 Ny tagrygning
📝 Renovering af brandkarm
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Sammenlægning af to lejligheder

Rendboe ApS hjælper en familie i København, med at få sammenlagt 2 lejligheder.
📝 Idéoplæg, tegninger og beskrivelse – til brug ved forespørgsel hos kommunen
📝 Myndighedsprojekt – for godkendelse af ændringer af lejligheden
📝 Statisk beregning – pga. forstærkning af bjælker ved gennemgangen af etagedækket, samt større dørhul i bærende væg
🔥 Brandrådgivning – pga. gennemgang af etagedæk. Brandstrategi, funktionsbeskrivelse, dokumentation for brandklasse m.v.
👀 Tilsyn af håndværker m.m.
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Til denne ejendom i Odense, hjælper vi en privat udlejer med at udarbejde udbudsmateriale, indhente priser og finde håndværker til renoveringsopgaven.
📝 Udskiftning af tagbelægning
📝 Renovering af kviste
📝 Udskiftning af vinduer og døre
📝 Renovering af spær, opretning og behandling af trækonstruktionen
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Renovering af smuk og bevaringsværdig ejendom

Denne andelsboligforening i København har tidligere, af Rendboe ApS, fået udarbejdet udbudsmateriale på facaderenovering af denne smukke og bevaringsværdige ejendom.
De rigtige håndværkere til projektet blev efterfølgende valgt, og projektet kunne derefter starte.
⚒ Udluftning af tagrum
⚒ Renovering af facaden, udskiftning af frostsprængte mursten, special sten og mørtelfuger
⚒ Renovering af gesimser og sålbænke
⚒ Renovering af kælder og mekanisk udluftning
 
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Gennemgang af flyhangar og flyshelter

Denne forening havde brug for at få overblikket over den fremtidige drift og vedligeholdelse, samt råd og vejledning til at styre denne.
Endnu en spændende opgave for Rendboe ApS.
 
Hos denne forening i Værløse, drejede opgaven sig om en flyhangar og et flyshelter.
 
Bygningerne blev gennemgået, og en drift- og vedligeholdelsesplan blev efterfølgende udarbejdet. Denne rapport gav foreningen et overblik på deres ejendoms tilstand, den løbende drift samt de fremtidige renoveringsprojekter.
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Facaderenovering, nye mørtelfuger, facadepuds, nye sålbænke og nye vinduer

En privat udlejer i Odense havde problemer med sin facade (klimaskærm), fugtproblem i trappetårn, manglende fuger og defekte sålbænke. Vi lavede en drift- og vedligeholdelsesplan på ejendommen. I den forbindelse valgte ejer at få udarbejdet et renoveringsprojekt på sin klimaskærm. Vi hjalp ejer med at finde de rette håndværkere (tømrer, murer og malere) til opgaven. Klik under billederne og læs mere om denne renovering.

Ejendommens facade blev gennemgået, og mørtelfuger blev fjernet. Flere steder blev der ilagt rustfrit fugearmering samt nye mørtelfuger. Efterfølgende blev facaden vandskuret. De gamle betonsålbænke var ikke længere hele eller vandafvisende, derfor blev der monteret nye skifersålbænke. Vinduer blev udskiftet, og i den forbindelse blev alle kviste også gennemgået, disse blev afrenset og malet. De gamle zinkinddækninger blev udskiftet til nye. Der blev ilagt ny isolering, fugestop og gummifuger. Taget blev også gennemgået, og tjekket for løse sten. Skotrender og tagrender blev efterset og renset. Nye ventilationsriste blev monteret.

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Gentofte - Nye badeværelser, total renovering​

En andelsforening i Gentofte besluttede sig for, at de ville renovere deres badeværelser i forbindelse med, at andet arbejde i deres drift- og vedligeholdelsesplan blev udført. 

Følgende ting blev udført i dette projekt:

 • Gamle stigestrenge (kold og varmtvandsrør) blev udskiftet.
 • Varmerørene til badeværelserne blev udskiftet og tilkoblet gulvvarme.
 • De gamle støbejernsfaldstammer og gulvafløb blev udskiftet til nye.
 • Alle gamle toiletter (både 1 og 2 skyls) blev udskiftet til nye væghængte 2 skyls toiletter.
 • De gamle vægfliser blev fjernet, væggene rettet op og der blev påført godkendt vådrumsmembran samt opsat nye vægfliser.
 • Det gamle badekar blev fjernet. Flere af dem havde defekte afløb og vandlås samt defekte fliser og fuger. Efterfølgende blev der monteret nye bruse termostatarmatur og glasafskærmning.
 • De gamle terrazzogulve blev fjernet og erstattet af nye gulvfliser samt et nyt gulvafløb.
 • Der blev monteret nye godkendte el-dåser til vådrum samt ny el installation.

Alt blev naturligvis udført iht. bygningsreglementet, SBI’s anvisninger til vådrum m.m. og brandsikring af rørgennemføring ved etagedæk.

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Fejl i facadeopbygning

En ejerforening i København har fået gennemgået 3 boligblokke for fejl i facadeopbygningen, samt fået gennemgået alle vinduer og døre.
Der blev lavet en destruktiv gennemgang af facaden, hvor der er en let facadeopbygning. Facadepladerne er revnet, der er ingen vindspærre, ingen udluftning m.m.
 
Foreningen fik efterfølgende en rapport over gennemgangen. Denne er til brug for den videre beslutning om, hvad der skal ske med ejendommen.
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Ny vandproduktion og rør

En andelsforening i Odense havde problemer med deres varme vand og vandspild i de enkelte lejligheder, klik under billederne og læs mere om projektet.

Kalk i rør: 

Vi hjalp foreningen med at få gennemgået deres vandproduktion (vandbeholder) og rør i kælderen. Efterfølgende valgte foreningen at få indhentet tilbud på udskiftningen af varmtvandsbeholder og vandrør i kælderen inkl. levering af CirCon ventiler på de enkelte stigestrenge. På et af de viste billeder ses, hvor meget kalk der sad i samtlige rør i kælderen, dette bevirker at vandgennemstrømningen ikke er optimal og er langsom.

Fjernelse af vandbeholder:

Den gamle varmtvandsbeholder blev frakoblet, og en midlertidig varmeproduktion blev opsat, så beboerne havde varmt vand indtil de nye varmevandsbeholdere, blev opsat og tilkoblet.

Ny vandbeholder: 

Der blev leveret og monteret 2 nye varmtvandsbeholder til foreningen. Beholderne blev dimensioneret til foreningens størrelse, antal af lejligheder og beboer. Der blev monteret CirCon ventiler til stigestrengene. Udført indregulering af brugsvandscirkulationen med de nye CirCon ventiler, som vil sikre at beboerne har varmt vand fremme ved tapstederne meget hurtigt, således at vandspild undgås. CirCon ventiler er termostatiske ventiler, der sørger for at vandfordelingen rundt i cirkulationsledningerne, er i orden. Samtidigt blev alle rør og pumper efterisoleret.

Kontrol og fjernelse af asbest:   

I gamle dage blev der brugt asbest flere steder i forbindelse med isolering af varmtvandsbeholder og rør –  specielt på bøjningerne. Der blev derfor her taget en asbest test, som fastslog, at der var brugt asbest. Den gamle asbest blev fjernet af et godkendt firma, og der blev rengjort før andet arbejde kunne op starte. Alt forløb som planlagt, og til aftalt tid, så øvrige arbejder kunne starte og slutte til aftalt tid.

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS


Søborg - Fjernvarme tilslutning, og ny vandproduktion

En andelsboligforening i Søborg havde besluttet at deres ejendom skulle kobles til fjernvarme. Den gamle oliekedel skulle fjernes, og det nye fjernvarmesystem skulle tilsluttet. I den forbindelse fik de ligeledes udskiftet deres gamle varmtvandsbeholder til to nye. 

Den gamle olietank

Foreningens opgave bestod i at få den gamle oliekedel fjernet, og få lukket oliebeholderen på lovligvis, samt få klargjort deres system til fjernvarme. Vi hjalp foreningen med at finde de rigtige samarbejdspartnere, der kunne løse opgaven med at fjerne oliekedlen, rør og gøre klar til tilkoblingen til fjernvarmen. Den gamle oliebeholder blev lovligt tømt og restolien fjernet. Alt naturligvis med godkendt attest på fjernelsen m.m.

Gammel vandbeholder

Foreningen fik kontrolleret den gamle varmtvandsbeholder før tilkoblingen af fjernvarme. Det blev besluttet at udskifte den gamle beholder til nye, der er egnet til fjernvarmedrift.

Ny vandbeholder

Foreningen fik monteret 2 nye varmtvandsbeholder. En primær beholder der altid er varmet op til det ønskede. Plus en sekundær der bliver varmet op af returvarmen fra fjernvarmen, hvilket sparer på energien til opvarmningen. Ligeledes blev der monteret bl.a. CirCon ventiler på stigestrengene. CirCon ventiler er termostatiske ventiler, der sørger for at vandfordelingen rundt i cirkulationsledningerne er i orden. Der blev udført en indregulering af brugsvandscirkulationen med de nye CirCon ventiler, som sørger for, at beboerne har varmt vand fremme ved tapstederne meget hurtigt, og dermed undgår vandspild. Alle rør og pumper blev samtidig efterisoleret.

VVS-arbejde

Vi hjalp også foreningen med at finde den rigtige samarbejdspartner på VVS-arbejdet. Foreningen fik gennemgået og udskiftet alle termostatventiler på radiatorerne. 1/3 af dem virkede ikke, eller også var de tæret fast.

Halveret varmeudgift

Efter gennemgangen og tilkoblingen til fjernvarme, har foreningen halveret deres varmeudgifter.​

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS