Projekter

Vi har hjulpet mange andelsforeninger og udlejere med forskellige projekter.
Herunder kan du klikke dig ind og se et udpluk af de forskellige projekter,
vi har udført både inden- og udendørs.


Søborg - Fjernvarme tilslutning, og ny vandproduktion

En andelsboligforening i Søborg havde besluttet at deres ejendom skulle kobles til fjernvarme. Den gamle oliekedel skulle fjernes, og det nye fjernvarmesystem skulle tilsluttet. I den forbindelse fik de ligeledes udskiftet deres gamle varmtvandsbeholder til to nye. 

Den gamle olietank

Foreningens opgave bestod i at få den gamle oliekedel fjernet, og få lukket oliebeholderen på lovligvis, samt få klargjort deres system til fjernvarme. Vi hjalp foreningen med at finde de rigtige samarbejdspartnere, der kunne løse opgaven med at fjerne oliekedlen, rør og gøre klar til tilkoblingen til fjernvarmen. Den gamle oliebeholder blev lovligt tømt og restolien fjernet. Alt naturligvis med godkendt attest på fjernelsen m.m.

Gammel vandbeholder

Foreningen fik kontrolleret den gamle varmtvandsbeholder før tilkoblingen af fjernvarme. Det blev besluttet at udskifte den gamle beholder til nye, der er egnet til fjernvarmedrift.

Ny vandbeholder

Foreningen fik monteret 2 nye varmtvandsbeholder. En primær beholder der altid er varmet op til det ønskede. Plus en sekundær der bliver varmet op af returvarmen fra fjernvarmen, hvilket sparer på energien til opvarmningen. Ligeledes blev der monteret bl.a. CirCon ventiler på stigestrengene. CirCon ventiler er termostatiske ventiler, der sørger for at vandfordelingen rundt i cirkulationsledningerne er i orden. Der blev udført en indregulering af brugsvandscirkulationen med de nye CirCon ventiler, som sørger for, at beboerne har varmt vand fremme ved tapstederne meget hurtigt, og dermed undgår vandspild. Alle rør og pumper blev samtidig efterisoleret.

VVS-arbejde

Vi hjalp også foreningen med at finde den rigtige samarbejdspartner på VVS-arbejdet. Foreningen fik gennemgået og udskiftet alle termostatventiler på radiatorerne. 1/3 af dem virkede ikke, eller også var de tæret fast.

Halveret varmeudgift

Efter gennemgangen og tilkoblingen til fjernvarme, har foreningen halveret deres varmeudgifter.​

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Gentofte - Nye badeværelser, total renovering​

En andelsforening i Gentofte besluttede sig for, at de ville renovere deres badeværelser i forbindelse med, at andet arbejde i deres drift- og vedligeholdelsesplan blev udført. 

Følgende ting blev udført i dette projekt:

  • Gamle stigestrenge (kold og varmtvandsrør) blev udskiftet.
  • Varmerørene til badeværelserne blev udskiftet og tilkoblet gulvvarme.
  • De gamle støbejernsfaldstammer og gulvafløb blev udskiftet til nye.
  • Alle gamle toiletter (både 1 og 2 skyls) blev udskiftet til nye væghængte 2 skyls toiletter.
  • De gamle vægfliser blev fjernet, væggene rettet op og der blev påført godkendt vådrumsmembran samt opsat nye vægfliser.
  • Det gamle badekar blev fjernet. Flere af dem havde defekte afløb og vandlås samt defekte fliser og fuger. Efterfølgende blev der monteret nye bruse termostatarmatur og glasafskærmning.
  • De gamle terrazzogulve blev fjernet og erstattet af nye gulvfliser samt et nyt gulvafløb.
  • Der blev monteret nye godkendte el-dåser til vådrum samt ny el installation.

Alt blev naturligvis udført iht. bygningsreglementet, SBI’s anvisninger til vådrum m.m. og brandsikring af rørgennemføring ved etagedæk.

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Odense - Facaderenovering, nye mørtelfuger, facadepuds, nye sålbænke og nye vinduer

En privat udlejer havde problemer med sin facade (klimaskærm), fugtproblem i trappetårn, manglende fuger og defekte sålbænke. Vi lavede en drift- og vedligeholdelsesplan på ejendommen. I den forbindelse valgte ejer at få udarbejdet et renoveringsprojekt på sin klimaskærm. Vi hjalp ejer med at finde de rette håndværkere (tømrer, murer og malere) til opgaven. Klik under billederne og læs mere om denne renovering.

Ejendommens facade blev gennemgået, og mørtelfuger blev fjernet. Flere steder blev der ilagt rustfrit fugearmering samt nye mørtelfuger. Efterfølgende blev facaden vandskuret. De gamle betonsålbænke var ikke længere hele eller vandafvisende, derfor blev der monteret nye skifersålbænke. Vinduer blev udskiftet, og i den forbindelse blev alle kviste også gennemgået, disse blev afrenset og malet. De gamle zinkinddækninger blev udskiftet til nye. Der blev ilagt ny isolering, fugestop og gummifuger. Taget blev også gennemgået, og tjekket for løse sten. Skotrender og tagrender blev efterset og renset. Nye ventilationsriste blev monteret.

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Odense - Ny vandproduktion og rør

En andelsforening i Odense havde problemer med deres varme vand og vandspild i de enkelte lejligheder, klik under billederne og læs mere om projektet.

Kalk i rør: 

Vi hjalp foreningen med at få gennemgået deres vandproduktion (vandbeholder) og rør i kælderen. Efterfølgende valgte foreningen at få indhentet tilbud på udskiftningen af varmtvandsbeholder og vandrør i kælderen inkl. levering af CirCon ventiler på de enkelte stigestrenge. På et af de viste billeder ses, hvor meget kalk der sad i samtlige rør i kælderen, dette bevirker at vandgennemstrømningen ikke er optimal og er langsom.

Fjernelse af vandbeholder:

Den gamle varmtvandsbeholder blev frakoblet, og en midlertidig varmeproduktion blev opsat, så beboerne havde varmt vand indtil de nye varmevandsbeholdere, blev opsat og tilkoblet.

Ny vandbeholder: 

Der blev leveret og monteret 2 nye varmtvandsbeholder til foreningen. Beholderne blev dimensioneret til foreningens størrelse, antal af lejligheder og beboer. Der blev monteret CirCon ventiler til stigestrengene. Udført indregulering af brugsvandscirkulationen med de nye CirCon ventiler, som vil sikre at beboerne har varmt vand fremme ved tapstederne meget hurtigt, således at vandspild undgås. CirCon ventiler er termostatiske ventiler, der sørger for at vandfordelingen rundt i cirkulationsledningerne, er i orden. Samtidigt blev alle rør og pumper efterisoleret.

Kontrol og fjernelse af asbest:   

I gamle dage blev der brugt asbest flere steder i forbindelse med isolering af varmtvandsbeholder og rør –  specielt på bøjningerne. Der blev derfor her taget en asbest test, som fastslog, at der var brugt asbest. Den gamle asbest blev fjernet af et godkendt firma, og der blev rengjort før andet arbejde kunne op starte. Alt forløb som planlagt, og til aftalt tid, så øvrige arbejder kunne starte og slutte til aftalt tid.

Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS

Kælderrenovering på Amager

En andelsboligforening på Amager har fået lavet en stor kælderrenovering. Billederne herunder viser det flotte resultat. 
🛠 Demontering og bortskaffelse af eks. skillerum i træ (depotrum)
🛠 Afrensning af ødelagt puds på alle kældervægge
🛠 Pudsning af alle vægge med indfarvet åndbart puds
🛠 Reparation af gulve
🛠 Spartling af kældergulve og slibning af disse
🛠 Behandling af kældergulve
🛠 Montering af mekanisk ventilation
🛠 Montering af gitterrum
🛠 Nye LED lamper med område styring
🛠 Nye LED lamper på bagtrapperne
 
Jeres ejendom, Vores verden – Velkommen til Rendboe ApS