Udarbejdelse af renoveringsprojekt

Rendboe er med hele vejen i jeres renoveringsprojekt

Står I over for en renovering af jeres ejendom, kan det for mange virke som en stor og uoverskuelig proces at styre et renoveringsprojekt.

Udover at der i jeres boligforening kan være forskellige holdninger og meninger om den forestående renovering, er det ofte også et større beløb der tales om. For at ende med et godt slutresultat på jeres renoveringsprojekt, anbefales byggeteknisk rådgivning. Men hvordan kommer I i gang?

Rendboe kan hjælpe jer hele vejen.

Læs mere om processen for et renoveringsprojekt herunder

1. Projektudvikling

Det er i denne fase, vi indgår en byggeforretningsaftale, og bestyrelsen nedsætter et byggeudvalg, som er med hele vejen i byggeprocessen.

Ved renoveringer sørger vi desuden for, at beboerne i foreningen bliver hørt – de er med i idéudviklingen af projektet, så drømme og visioner for deres bolig kan omdannes til konkrete projekter. Projektet sendes til bestyrelsen, evt. afstemning blandt beboerne.

Foreningen/bestyrelsen b.la skal forholde sig til:

 • Byggetekniske forhold
 • ​Indretning, sammenlægninger
 • Indeklima og energiforbrug
 • Genhusning
 • Myndighedskrav
 • Valg af materialer
 • Løsningsforslag​

2. Projekt, udbud og pris

I denne fase skal byggeprojektet endeligt prissættes. Det skal justeres og kvalificeres, og detaljerne skal på plads, så det bliver til et udførligt projekt, der kan sendes i udbud. Der finder en teknisk gennemgang af projektet sted via en ekstern granskning, der udarbejdes tidsplaner og udbudsmateriale, og der indhentes priser.

Det er også her, der (ved renoveringer) bliver taget stilling til, om der er brug for, at beboerne genhuses i løbet af projektet. 

Foreningen/bestyrelsen skal forholde sig til:

 • ​Den endelige prissætning af projektet
 • Nødvendige justeringer og detaljering
 • Den tekniske gennemgang af projektet
 • ​Endelig udbudsmateriale
 • Licitation/prisindhentning
 • Tidsplan
 • Entreprenøren vælges

3. Projektopfølgning og udførelse

I overgangen fra projektering til udførelse af byggearbejderne, kan det være nødvendigt med en tilpasning af projektet i relation til den afsatte økonomiske ramme.

I udførelsesfasen er der fokus på at sikre byggeriets fremdrift. Det er også her, der skal tages stilling til eventuelle besparelser og nødvendige ændringer. Det er i denne periode, at beboerne genhuses (ved renovering), hvis der er behov for det.

Foreningen/bestyrelsen skal forholde sig til:

 • Evt. beslutninger om besparelser
 • Evt. beslutning om nødvendige ændringer
 • Planlægning af renoveringen
 • Forberedelse til igangsætning af projektet
 • Tidsplan
 • Evt. genhusning

4. Aflevering til drift

Når byggeriet afleveres til drift, afsluttes og evalueres byggesagen. De beboere der evt. har været genhuset (ved renoveringer) flytter tilbage. Byggeregnskabet godkendes, og beboerne holder det første afdelingsmøde, og etablerer en afdelingsbestyrelse (ved nybyggeri).

I denne fase er følgende parter involveret:

 • Rendboe ApS
 • Driften
 • Entreprenøren
 • Arkitekt og ingeniør
 • Afdelingsbestyrelsen

5. Drift

Når byggeriet er i drift, følges der op på eventuelle fejl og mangler. Der er desuden et 1- års og 5-års eftersyn. 

 

             

I denne fase er følgende parter involveret:

 • Rendboe ApS
 • Driften
 • Organisationsbestyrelsen
 • Afdelingsbestyrelsen 

Brug for råd og vejledning?
Vi er med jer hele vejen.

Find gode råd og information på vores blog...

Gulstens etageejendom med altaner

Er din altan sikker?

Skader i konstruktionen er ikke altid synlige, men konsekvenserne kan være fatale.

Du kan blive klogere på din altan, og hvis ansvar det er, at den er sikker!

FØLG OS HER:

Facebook
LinkedIn