Boligadministrationer

Frigiv tid og energi til dine vigtigste administrationsopgaver.

Hvem hjælper vi?

Rendboe ApS hjælper boligadministrationer i hele Danmark, der ønsker at fremstå professionelle og kompetente, når deres klienters ejendomme skal driftes, gennemgås og renoveres.

I de mange år vi har arbejdet sammen med ejendomsadministratorer, har vi erfaret, at de er utrolig dygtige til at udføre deres kerneopgaver.

Men ofte er det de byggetekniske opgaver – fx i forbindelse med en renovering – der kan trække tænder ud, fordi det involverer tæt kontakt med fagfolk (fx håndværkere og ingeniører), som man ikke nødvendigvis taler samme sprog som.

Vi agerer bindeled mellem administrationen og fagfolkene. Det er dét, vi er eksperter i, så kan du fokusere på at udføre de opgaver, du er ekspert i.

Hvis det lyder som noget, du kan identificere dig med, så læs videre – og få mere information om, hvad vi tilbyder, og hvad du får ud af at benytte dig af vores services.

Kerneydelser

Vil du høre mere?

Vi kan ringe dig op på et tidspunkt, der passer for dig. Send os en mail, så vender vi tilbage. Vi kan også være med på et zoom-opkald, hvis du vil foretrække det.

Jeres ejendom - vores verden

Mit navn er Michael Rendboe og er ejer og grundlægger af Rendboe ApS. Jeg er den fagperson, I møder og arbejder sammen med hele vejen igennem jeres projekt eller gennem de specifikke udfordringer, I står med i bestyrelsen.

Jeg har 30 års erfaring fra professionelt byggeri og projektledelse fra b.la. trælastbranchen og byggebranchen – og derudover har jeg arbejdet sammen med professionelle kunder inden for tømrer-, snedker-, murerfagene og jeg har god kontakt til leverandører af byggematerialer.

Jeg har stor respekt for mine kunders ejendomme. I min rådgivning betyder det, at jeg har en meget personlig og praktisk tilgang til arbejdet. Har du eksempelvis en utæthed i dit tag, undersøger jeg i første omgang selv, hvor den stammer fra, imens jeg lægger en plan for, hvordan vi udbedrer din skade.

Jeg trækker altid selv i arbejdstøjet og får gerne skidt under neglene for at identificere, hvilke tiltag vi bør iværksætte for at sikre din investering, udbedre din skade og løfte værdien af din ejendom.

Rendboe ApS holder til i Odense, men vi udfører opgaver i hele landet. 

Vi står klar, når du vil undgå bøvl med:

Men hvad betyder det for dig?

Drift- og vedligeholdelsesplan

Vi hjælper dig med at få et overblik over din klients foreningens stand, så det er nemt at overskue, hvilke udbedringer, der skal prioriteres – og hvornår de bør igangsættes. Det betyder, at i får en let-forståelig og overskuelig plan, som skal sikre, at jeres klienters ejendomme løbende holdes i god stand – og er økonomisk ansvarlig.

En drift- og vedligeholdelsesplan indeholder:

  • Indledning
  • Konklusion
  • Prisoverslag og tidshorisont
  • Bygningsdelsgennemgang
  • Vedligeholdelsesplan
  • Fotodokumentation
Symbol for energimærkning på en skala fra A-G

Energimærkning

Som du nok ved, er det lovpligtigt at energimærke bygninger af alle typer – også andelsbolig- og ejerforeninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen.

Jeres ejendom vurderes sammen med en dygtig energikonsulent, og placeres på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

Kvaliteten af isolering, vinduer og døre, effekt af varmeanlæg samt en lang række andre forhold gennemgås også. Vi bruger en certificeret samarbejdspartner (lovpligtig ISO9001) til at udføre energimærkning af bygninger.

Udarbejdelse af renoveringsprojekt

Hvis jeres klienters bestyrelser overvejer at sætte gang i et større renoveringsprojekt, bliver ejendomsadministrationen naturligvis spurgt ind til, hvordan sådan et projekt skal gribes an.

Hvis man ikke er fagperson inden for området kan det være en stor og uoverskuelig proces at sætte gang i.

Vi har brugt 30 år på at igangsætte og gennemføre sådanne renoveringsprojekter, og det er vores fineste opgave at være bindeled mellem administrationen, foreningsbestyrelsen og de fagfolk, der skal udføre selve renoveringen.

Vi er garant for, at alting bliver gjort ordentligt, til tiden og inden for budgettet.

Etageejendom med pudset facade, Der er opsat stillads ved ejendommen. Rendboe ApS laver vedligeholdelsesplaner og udarbejder renoveringsprojekter for blandet andet andelsboligforeninger og ejerforeninger i sådanne ejendomme.
Billede fra SoundPlan, der er et beregningsprogrammtil beregning af støjniveauet på bygningsfacader og primære opholdsarealer

Støj- og vibrationsmålinger

Problemer med støj fra naboer og udefrakommende kilder er nogle af de hyppigst forekomne klager, ejendomsadministratorer skal forholde sig til fra deres klienter.

Ved at få foretaget en støjmåling kan vi klarlægge, hvor støjen kommer fra og ud fra dette rådgive om, hvordan denne gene kan udbedres. 

Igen agerer vi bindeled mellem jer, bestyrelsen og de fagfolk, der skal gennemføre arbejdet, så I kan fokusere på jeres kerneopgaver.

Hvad siger andre ejendomsadministratorer om vores samarbejde?

Kan du svare “JA” til et af disse spørgsmål?

Hvis "JA" - så er det os, du skal have fat i!

What I do - i én sætning

Vi hjælper ejendomsadministratorer med andels- og ejerforeninger som klienter med at få fuldstændig styr på deres ejendoms tilstand, løbende drift og fremtidige renoveringsprojekter.

For dig betyder det:

Når du skal stå til ansvar over for dine klienter, kan du være 100% sikker på, at der er styr på det, der er blevet aftalt.

Gratis gennemgang

Vi sætter gerne en time af, til at gennemgå jeres mulige behov. Det koster jer ikke en krone.

VI SAMARBEJDER MED:

FØLG OS HER:

Facebook
LinkedIn