Persondatapolitik

Persondatapolitik for Rendboe ApS

Denne persondatapolitik har til formål at informere om hvordan, Rendboe ApS (Andelsboligvurdering.nu ApS, Skimmel.nu ApS og Sundejendom.nu ApS) (”vi/os”) CVR-nr. 40060219, Havnegade 29, 5000 Odense C som den dataansvarlige, indsamler og behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med os, f.eks. som kunde, som kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør eller som besøgende på vores hjemmeside.

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger til bestemte virksomhedsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler derfor kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte Michael Rendboe på gdpr@rendboe.nu.

Behandling af personoplysninger

I overensstemmelse med ovenstående kan vi behandle følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger: Personoplysninger du vælger at give til os, herunder kontaktoplysninger; navn, adresse, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse. Derudover indhenter og behandler vi blandt andet relevante ejendomsoplysninger, som er offentligt tilgængelige.

Særlige kategorier af personoplysninger: Som udgangspunkt behandler vi ikke personoplysninger af særlig karakter.

Indsamling af personoplysninger

Vi indhenter personoplysninger direkte hos dig.

Er du kundekontaktperson eller ansat hos en af vores samarbejdspartnere eller leverandører, indsamler vi almindelige kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og øvrige kontaktoplysninger ved kommunikation med dig eller din arbejdsgiver.

Er du besøgende på vores hjemmeside registrerer vi oplysninger om din onlinefærden og lagrer cookies, for at vores hjemmeside kan fungere. Du kan læse mere om anvendelsen af cookies i vores cookiepolitik.​

Formål med behandling af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysninger er 1) At drive vores forretning, herunder sikre at det er de rigtige oplysninger vi har på vores kunder og kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere. 2) At sikre, at vi kan behandle din henvendelse tilfredsstillende, herunder ved udarbejdelse af et tilbud. 3) For at optimere og give en bedre brugeroplevelse på hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Når vi behandler dine personoplysninger er det for at kunne opfylde en aftale, vi har lavet med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b eller for at kunne forfølge vores legitime interesser f.eks. at drive og udvikle vores forretning og optimere vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi kan også behandle personoplysninger, hvis det følger af en retlig forpligtelse eller på anden måde følger af lov. 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, hvor det er nødvendigt, herunder til øvrige samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere, som er godkendt til at bistå i forbindelse med vores almindelige drift. Rendboe anvender følgende databehandlere:

  • ​SuperOffice (CRM system)
  • ​Microsoft (e-mail udbyder)
  • ​OnlinePlus ApS

Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, herunder til praktiske og administrative hensyn, som følger af regnskabslovgivningen. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi har en aktiv relation til dig og i 5 år derefter. I særlige tilfælde kan vi, om nødvendigt, behandle dine personoplysninger i en kortere eller længere periode, herunder ved tilfælde af en verserende eller potentiel retsstridighed.

Dine rettigheder

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret. Du har altid ret til at anmode om udøvelse af en af nedenstående rettigheder. Muligheden for at imødekomme din anmodning kan dog i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt eller fordi en undtagelse hertil finder anvendelse.

Dine rettigheder er følgende

  • ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig,
  • ​ret til at få dine personoplysninger berigtiget,
  • ​ret til sletning, når visse betingelser er opfyldt,
  • ​ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger,
  • ​ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt,
  • ​ret til indsigelse samt
  • ​ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beror vores behandling af dine personoplysninger på et samtykke kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Du kan søge mere information i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Henvendelser og klage

Har du spørgsmål angående denne persondatapolitik eller ønsker du at udøve dine rettigheder kan Michael Rendboe kontaktes på gdpr@rendboe.nu.

Vi bestræber os på, at løse din henvendelse så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, har du ret til at klage til Datatilsynet (Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk).

Ændringer til persondatapolitikken:

Denne persondatapolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet.

Dato for seneste ændring af persondatapolitikken: December 2019.