Genbrug regnvandet

Hul i jorden, hvor der er ilagt en faskine til opsamling af vand.

Store regnmængder kan betyde store skader så som oversvømmede kældre, veje og boligområder. Ved at afkoble regnvandet og være med i en kollektiv løsning, hvor der tilbageholdes så meget regnvand som muligt, vil kloakkerne blive aflastet. Genbrug regnvandet, så vil du lokalt kunne sikre dig mod f.eks. en oversvømmet kælder, da det regnvand som falder på dit eget tag, vil blive nedsivet i haven i stedet for at ende i kloakken.

Genbrug regnvandet og skån miljøet

Regnvandet behøver ikke forsvinde ned i kloakken, det kan genbruges, og dermed være med til at skåne vores miljø.

En god, praktisk og yderst miljørigtig løsning, der på sigt kan spare foreningens medlemmer penge, er ved at genbruge regnvandet. Det kan bl.a. være til toiletskyl eller bilvask, men særligt interessant vil det være, hvis foreningen har et fællesvaskeri. Regnvand er specielt godt egnet i forbindelse med tøjvask, da det har et meget lavt indhold af kalk, hvilket er en fordel i forhold til både tøj og vaskemaskiner.

Ved at håndtere regnvandet lokalt, er man med til at sikre vores fremtidige grundvand. Det er bæredygtigt, og du kan være med til at spare på jordens ressourcer, som er et af de 17 verdensmål.

Tegning af en bil, et hus og en vandopsamling (faskine eller regnvandsbed. Genbrug regnvandet i stedet for at lade det løbe ud i kloakken.

Regnvandsløsninger

Regnvandet kan opsamles på flere måder bl.a. i faskiner og regnvandsbede. De forskellige regnvandsløsninger, laves til både ejerforeninger, andelsboligforeninger,  erhvervsejendomme og parcelhuse.

Inden der påbegyndes genbrug af regnvand, skal din ejer- eller andelsboligforening kontakte kommunen for at sikre at nedsivning er tilladt, eller om der gælder særlige krav. Ejer- eller andelsboligforeningen bør ligeledes undersøge hos kommunen, om der er mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Den rigtige regnvandsløsning

Når den rigtige regnvandsløsning skal vælges til jeres grund, skal følgende overvejes: 

Det tekniske:

  • Hvilken jordtype?
  • Hvordan er nedsivningsevnen?
  • Hvor højt står grundvandet?
  • Hvordan hælder grunden?

Det kosmetiske:

  • Hvor i haven skal der laves en løsning?
  • Hvordan skal den rigtige løsning se ud?
  • Hvordan du vil håndtere dit regnvand? 

Brug for råd og vejledning til vedligeholdelse af andelsbolig- eller ejerforeningens ejendom – kontakt os gerne. 

Pas på jeres ejendom – læs her om en drift- og  vedligeholdelsesplan fra os.

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn