Derfor er det en god ide at skifte cirkulationspumpe

Vandhane der løber vand ud af.

I mange tilfælde kan der spares energi og penge på at skifte cirkulationspumpe. Læs her hvilke fordele der er, hvilken I skal vælge, og hvornår det er en god ide at skifte cirkulationspumpe.

Hvad sparer du ved at skifte cirkulationspumpe?

Der kan i mange tilfælde spares energi på at udskifte husets cirkulationspumpe og derved også spare penge på elregningen. En udskiftning kan også resultere i en reduceret støj fra rør, fittings og radiatortermostater, når pumpen er slukket eller kører langsommere.   

Fordele ved en cirkulationspumpe:

  • Mindre støj i rør og radiatortermostatventiler
  • Besparelse på elregningen
  • Lavere CO2-udledning
Cirkulationspumpe

Hvornår bør man skifte?

Indenfor energibesparelse i bygninger anbefales det at udskifte, hvis bygningen er opvarmet med fjernvarme, olie, gas eller fast brændsel, og det varme vand i varmeanlægget cirkuleres med en traditionel trinreguleret cirkulationspumpe. Alderen på pumpen har også stor betydning for, hvornår man bør skifte.

Hvor gammel er din pumpe?

Alderen på pumpen har stor betydning for elforbruget, og også hvor stor el-besparelsen vil være ved en udskiftning. Cirkulationspumper fra før 1995 har et højere elforbrug end de nyere har. Hvis det mindste tal på cirkulationspumpens mærkeplade er 50 W eller derover, er pumpen enten af ældre dato eller for stor.

De ældre pumper er typisk indstillet på det højeste trin, som oftest er trin 3. Ved denne indstilling af pumpen udnytter man ikke, at der i en stor del af varmesæsonen er brug for et lavere differenstryk over pumpen på grund af lavere modstand i varme systemet (radiatorer og/eller gulvvarme).

Af denne grund bliver elforbruget til pumpen betydeligt højere end nødvendigt. Ved udskiftning til trinløs regulerbar A-mærket cirkulationspumpe, tilpasser pumpen sig boligens varierende varmebehov og dermed varierende modstand i varmeanlægget.

Hvilken skal du vælge?

Cirkulationspumper skal efter bygningsreglementet overholde kommissionens forordning (EF) nr. 641/2009 af 22. juli 2009. Dette betyder at cirkulationspumper skal være mærket med energiindeks (EEI), og at EEI fra 1. august 2015 skal overholde et EEI lavere end 0,23.  

Pumpefabrikanterne har online dimensioneringsprogrammer, som kan anvendes til at finde den mest energioptimale cirkulationspumpe. Her kan du finde tre af fabrikanterne:

Tegning der viser vandbeholderen, cirkulationspumpen og koldt og varmt vand

Har din forening brug for råd og vejledning til vedligeholdelse af jeres ejendom – læs mere om en drift- og vedligeholdelsesplan fra Rendboe ApS eller kontakt os gerne på rendboe.nu

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn