Fremtiden byder på mere regn – er du klar?

Skybrud og en tagrende med hul.

Sådan sikrer du boligen mod oversvømmelser

Hvad skal du som boligejer/vicevært være opmærksom på, når der kommer meget regn, for at undgå vandskader og oversvømmelser? Hvad kan du gøre ved boligens særligt udsatte områder?

Holder taget tæt? – Et utæt tag kan give følgeskader som skimmelsvamp, svampe og råd – selv en mindre utæthed kan give problemer.

Det kan du gøre: Tjek af taget udefra

 • Tjek, om rygningen (toppen af taget) er intakt.
 • Kig efter løse tagsten og tagplader.
 • Kontrollér at tagbelægningen ligger, som den skal, og leder vandet væk fra taget.
 • Tjek inddækningerne hvor der er gennembrydninger i tagfladen, dvs. omkring bygningsdele, der stikker op af taget. Inddækninger skal være tætte og uden huller.
 • Tjek om tagrenderne er utætte eller tilstoppede. Får vandet lov at hobe sig op i tagrenden, får det også fred og ro til at trænge ind i mindre huller/revner i tagkonstruktionen.
 • Kontrollér din skorsten for løse mursten og tjek at topstenen sidder forsvarligt fast. Kig også efter knækkede eller defekte tagmaterialer.

Vandskader der kommer pga. ekstremt vejr og klimaforandringer m.v. kan skyldes:

 • Havet eller åer går over deres bredder, så vandet løber ind i huse og kældre. 
 • Kloakkerne kan blive overbelastet ved voldsomme regnskyl (fx skybrud), så afløbsvandet bliver presset op gennem gulvafløbet i en kælder.
 • Grundvandet kan stige, så vandet presses op igennem utætheder i kældergulvet og kælderydervæggene.

Begræns vandskader ved at efterse at tagrender, nedløbsrør og tagbrønde renset?

Hvis regnvandet ikke kan løbe frit i tagrender, nedløbsrør og tagbrønde, kan vandet løbe ind ved tagfoden, ned i ydervæggen eller ned langs sokkel eller kældervæg og det giver vandskader.

Sådan renser du nemt 
tagrenden

En tom sodavandsflaske kan nemt laves om til en lille skovl, der passer perfekt ned i en tagrende.

Hvor tit du bør rense husets tagrender, kan variere meget fra hus til hus. Det anbefales at får det gjort 1-2 gange om året, henholdsvis forår og efterår. Har huset mos på taget, skal tagrenderne renses og tømmes oftere, da mosset vil falde ned i tagrenderne, og tilstoppe dem. Tagrenderne kan ligeledes hurtigt blive fyldt med blade, hvis der er træer tæt på huset.

Til etageejendomme findes der flere firmaer, som har udstyr til at rense tagrender fra gadeniveau.

Billeder der viser hvordan man laver en plastflaske om til en tagerendeskovl. Når ejendommens tagrender renses regelmæssigt mindskes risikoen for vandskader.

Kommer der spildevand op gennem gulvriste eller toilettet?

Hvis rørene i kloaknettet bliver fyldt op under et kraftigt regnskyl, løber vandet tilbage. Det kan f.eks. løbe ind i huset gennem gulvafløb og toiletter, der er placeret lavt.
Når vandet kommer udefra, er et højvandsluk en god ide. Et højvandsluk kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb eller toilet, når det regner kraftigt. De skal efterses og rengøres en gang om året.

Hvad er et højvandsluk? Et højvandsluk forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet hurtigt nok væk.

Har du tjekket din kælder, lysskakt, trappeskakt og dine kældervinduer?

En anden ting vi klart vil anbefale i kældre, er at ting i kælderen, ikke står direkte på gulvet. Alt bør være løftet fra gulvet, stil gerne alt i/på metal reoler. Benyt ikke reoler i træ da de vil blive skadet/ødelagt ved oversvømmelse.

Er din lysskakt, trappeskakt og kældervinduer sikret? Er der fjernet blade og andet affald?
Løber der overfladevand ned i lysskakt eller trappeskakten, vil der kunne komme store mængder vand i kælderen på kort tid.
For at forebygge vandskade i kælderen, handler det blandt andet om at vedligeholde kloakken, så den kan klare regn og sne, og du dermed kan holde vandet ud af din kælder.

Der kan være mange årsager til, at der opstår en vandskade i et hus – herunder er nogle af de mest almindelige: 

 • Utætte tagbrønde eller kloakledninger.
 • Revner eller huller i fundamentet som gør, at vandet kan trænge ind i kælderen.
 • Tilbageløb af vand i kloakker.
 • Forkert fald på terrænet rundt om huset. 
 • Problemer med omfangsdræn. Hvis der ikke er etableret et omfangsdræn rundt om huset, eller hvis et eksisterende omfangsdræn ikke fungerer ordentligt, kan det også give anledning til vandskader.

Har din foreningen brug for hjælp til at gennemgå jeres ejendom med henblik på en vedligeholdelsesplan? Så er I meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende samtale om jeres ejendom.  

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn