Fredet og bevaringsværdige bygninger

Smukke gamle ejendomme i Nyhavn i København. Rendboe ApS rådgiver i forbindelse med renovering af fredet og bevaringsværdige ejendomme.

Ordene fredet og bevaringsværdige bygninger kan man ofte støde på, når man læser beskrivelsen af huse fra før 1930. Vi vil i det følgende komme ind på, hvad forskellen er, hvad ordene betyder, og hvilken betydning det har for dig, som ejer en bygning, der er fredet eller bevaringsværdig?

En fredet bygning har ofte betydning for hele landets historie, mens bevaringsværdige bygninger har en betydning for et specielt område eller egn. Om en bygning er fredet eller bevaringsværdig, vil fremgå af områdets lokalplan.

Fredet bygninger

I Danmark er der ca. 9000 fredede bygninger, det er ofte slotte, skoler, statuer, fyrtårne og gamle hospitaler, og størstedelen af dem er opført før år 1900. Det er den danske regering, som beslutter hvilke bygninger, der skal fredes. Bygninger der er fredet, er beskyttet af regeringen, på grund af arkitektoniske eller særlig kulturhistoriske kvaliteter. Typisk vil en bygning blive fredet, hvis den fortæller noget om en historisk betydningsfuld periode for landet. For at bibeholde historien bag bygningen, forsøger man så vidt muligt at bevare den og dens udtryk både udvendigt og indvendigt. En fredning gælder hele bygningen, og der må derfor ikke laves ændringer udvendigt og som udgangspunkt heller ikke indvendigt, og bygningen må derfor heller ikke rives ned. Som udgangspunkt yder staten økonomisk støtte til vedligeholdelse af de fredede bygninger, dette er ikke gældende for bevaringsværdigt byggeri.

Amalienborg og marmorkirken set fra vandsiden.
Facaden af en rød bevaringsværdige etageejendom.
Gammel flot grøn dør, med flot murstensudsmykning omkring, i en bevaringsværdig bygning.
En bevaringsværdig bygning med en smuk murstensudsmykning under vinduerne

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger udvælges af kommunen eller kulturstyrelsen, og IKKE som ved fredede bygninger af regeringen. Der findes ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark.

En bevaringsværdig bygning har en historisk værdi på lokalt plan. Det kan være, den har nogle særlige arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter, eller har en unik eller stor betydning for et bestemt lokalområde eller region i landet.

Der må godt ændres på bevaringsværdige bygninger, men KUN indvendigt. Facaden skal typisk bevares, og ofte vil der være særlig regler for, hvilke materialer og farver, der må benyttes til at vedligeholde bygningen. Hvilke regler der gælder for bevaringsværdige bygninger i din kommune, vil fremgå af kommunes hjemmeside.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en bevaringsværdig bygning må ændres, ombygges eller rives ned. Som ejer af en bevaringsværdig bygning, skal man være opmærksom på, at kommunen sjældent yder økonomisk støtte til vedligeholdelse af bygningen.

 

De bevaringsværdige bygninger har forskellige grader af bevaringsværdi angivet ved en karakter, der går fra 1 til 9. 

Karakteren tildeles efter:

  • Kulturhistorisk værdi
  • Arkitektonisk værdi
  • Orginalitetsværdi
  • Miljømæssig værdi
  • Vedligeholdelsesmæssig tilstand                              

 

1-3: Høj bevaringsværdi, 4-6: Middel bevaringsværdi, 7-9: Lav bevaringsværdi

Den tildelte værdi i én kommune er ikke nødvendigvis den samme for en tilsvarende bygning i en anden kommune. Bevaringsværdien tildeles på baggrund af forholdene i det lokalområde bygningen ligger i.

Før der foretages ændringer

INDEN der laves ændringer på en fredet eller bevaringsværdig bygning, skal man kontakte slots- og kulturstyrelsen ved fredet bygninger, og kommunen ved bevaringsværdige bygninger.

Det er meget vigtigt at få oplyst, hvilke regler der gælder, og hvilke muligheder der er med hensyn til ombygning eller renovering af den aktuelle bygning.

Spørg hellere en gang for meget end for lidt – så du undgår at lave en skade på et vigtigt stykke lokal- eller nationalhistorie.                

Gamle ejendomme i smukke farver. Rendboe ApS kan hjælpe med rådgivning om renovering af fredet og bygningsbevaret ejendomme.
Bevaringsværdig etageejendom i gule mursten. Rendboe ApS rådgiver om drift- og vedligholdelsesplaner til bevaringsværdige ejendomme.
Fredet bevaringsværdige ejendomme med sne på tagene.
Flere bevaringsværdige ejendomme i flotte farver og detaljer.


Rådgivning ved fredede og bevaringsværdige bygninger

En bygning med fredningsstatus fortæller en historie eller har haft betydning i en periode af Danmarkshistorien. Alle typer bygninger kan derfor blive fredet, lige fra villaer, etageboliger, industri og til herregårde.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen som er den overordnede myndighed på området, og derfor også denne instans, som administrerer hvilke typer ejendomme og bymiljøer, der skal fredes.

 


Både restriktioner og fordele

Hvis din bygning har fredningsstatus – uanset klassifikation – skal Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes ved større restaureringsarbejde.

Der er tydelige restriktioner for fredede bygninger, men der kan også være økonomiske fordele for private ejer af en fredet ejendom.

Vi kan hjælpe med:

  • Rådgivning vedrørende fredede og bevaringsværdige bygninger
  • Byggeteknisk rådgivning
  • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner
  • Udbud og udbudsmateriale
  • Byggeledelse ved restaureringsopgaver

Vores erfaring:

Vi har flere års erfaring samt interesse for renoveringer og tilbyg af bevaringsværdige bygninger.

Vi hjælper igennem hele processen, lige fra den første rådgivning til ansøgningen om byggetilladelse og efterfølgende byggeledelse.

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn