Levetid på ejendommens tag

Rød etageejendom med rødt taget ses fra oven med en drone.

Kender du stand og levetid på din ejendoms tag?

Det ene år tager det andet, og pludselig nærmer den oplyste levetid på ejendommens tag sig med hastige skridt, eller måske er den faktisk allerede overskredet? Hvilket årstal er taget på din ejendom fra? Hvilken type tag er det? Er det tid til at få det efterset? Læs med og få information om de forskellige tagtyper – hvilken periode de mest blev brugt, og hvor lang den oplyste levetid er på disse typer.

Levetid på tag

Levetiderne er primært bygget på egne erfaringer, brug af hjemmesiden www.levetider.dk samt andre levetidstabeller, eks. levetidstabellerne til brug i forsikringsbranchen.

Man skelner mellem forskellige former for levetider:

Funktionel levetid: funktionen af taget er ikke længere tidssvarende (isolering mv.).

Økonomisk levetid: omkostninger til vedligehold og reparationer bliver for store.

Æstetisk levetid: taget bliver grimt og skæmmende for huset.

Det er vigtigt at forstå, at der er stor forskel på, hvordan tagene ude i landet påvirkes af deres omgivelser og husets ejere (manglende vedligehold).

Levetiderne angivet nedenfor er en kombination af levetiderne angivet på hjemmesiden www.levetider.dk og fra levetidstabellerne. Ikke alle tagtyper er med.

Tegltag

Tegltag set fra oven med en drone.

På mange ejendomme fra 1900-1940´erne blev der brugt tegltage. Det populære tag blev ofte valgt både på grund af det udtryk tagstenen gav ejendommen, men også på grund af den lange levetid, som tegl har.

Tegltage har typisk en oplyst levetid på mellem 80 og 100 år. Dette betyder at rigtig mange ejendomme bør/skal have skiftet tag indenfor kort tid.

Bølgeeternit

Ændre bølgeeternit tag set fra oven.

I 1960´erne og 1970´erne blev der i stor stil brugt bølgeeternit, og det ligger på næsten alle parcelhuse fra den tid. Det er en stærk cementbaseret tagtype, som er udviklet til at skulle klare strenge klimatiske påvirkninger.

Bølgeeternit har en typisk levetid på 40-60 år. På ejendomme hvor disse tage ikke allerede er udskiftet, vil en tagudskiftning være meget aktuel.

Betontagsten

Betontag med 4 udluftningshætter.

Denne tagtype væltede frem i 1980´erne og 1990´erne. Betontagsten kendes også under navnet cementtagsten. Dette giver rigtig god mening, da resultatet af en blanding af sand og cement netop er beton.

Denne tagtype oplyses med en levetid på 40-50 år, men det ses dog ikke så sjældent, at udfordringerne begynder at opstå efter 20-30 år.

Tagpap

Tagpap tag. Rendboe tilbyder drift og vedligeholdelsesplaner, hvor b.la. standen af ejendommen tag efterses.

Der har været stor forskel på tagpaps kvalitet, og der er sket store forandringer igennem årene. I dag kan der være meget lange levetider for gode moderne tagpaptyper (hvis de vedligeholdes som anbefalet).

Både tage fra 60’erne, 70’erne, 80’erne og endda fra 90’erne skal enten have skiftet tagpaptaget, eller som minimum have brændt et nyt lag på.

Undertagene kan snyde

De fleste gamle tage har et undertag, som er nedbrudt. Mange tænker, at så længe overtaget holder, så er det vel OK, men NEJ undertaget er der af en årsag. Taget er en kombination af overtag og undertag. Den yderste tagbelægning er sjældent helt tæt, og der kan derfor komme både slagregn og fygesne ind. Mange undertage fra 60’erne, 70’erne, 80’erne og endda fra 90’erne er allerede den dag i dag nedbrudt, og trænger i høj grad til en udskiftning.

Er det tid til et nyt tag?

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at der i disse år er mange ejendomme med gamle og nedslidte tage, der alle bør efterses. Nogle tage kan måske holde flere år, hvor andre anbefales at blive skiftet inden for kort tid.

Et nyt tag har flere fordele, blandt andet kan nævnes:

  • Bedre varmekomfort
  • Sænke energiomkostningerne
  • Mindske udgifterne til vedligeholdelse
  • Øge ejendommens værdi

Husk de gældende lovkrav

Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at HUSKE de gældende LOVKRAV, der skal overholdes. Som bygherre bliver man mødt med lovkrav til efterisolering af taget, der både skal være rentabel og fugt sikker.

Sørg for at få det gjort ordentligt fra starten:

  • Få lavet en samfundsøkonomiskberegning
  • Få set på etableringen af ny dampspærre og nyt undertag i forbindelse med efterisoleringen
  • Det betaler sig at få det lavet rigtigt første gang.

Skal vi hjælpe dig/jer med råd og vejledning til drift og vedligeholdelse af jeres ejendom. 

Tøv ikke med at kontakt os – vi kommer gerne forbi til en gratis og uforpligtende snak.

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn