Er der fugt eller skimmel i din ejendom?

Skimmelsvamp som vokser på overflade af træ

Imødekom fugtskader med intelligent fugtmonitorering

Fugt eller skimmel kan gøre stor skade på bygningskonstruktioner, og det er derfor vigtigt at reagere hurtigt i tilfælde af fugtskader. Jo længere tid fugtskaderne får lov at blive, jo sværere og dyrere bliver det at udrede. 

Et af de vigtigste tiltag du kan gøre for at undgå fugt i dit træbyggeri, er at overvåge det. Det kan gøres med en Woody sensor, som er udviklet af Woodsense.

Den smarte sensor med fugt detektering er den perfekte løsning til at få indblik i træfugt niveauet og undgå fugt i træet løbende. 

Ved at foretage både dataindsamling fra træet og fra det omkringliggende miljø, herunder temperaturer- og nedbørsforhold, er det muligt for sensorløsningen at fange fugtskader, når de opstår – og ikke først efter skaden er sket. 

Produktes features

Den intelligente sensor fra Woodsense er bygget op omkring en algoritme som sammenholder mængden af fugt i træet med data om nedbør, luftfugtighed, lufttryk, dugpunkt samt vindretning- og hastighed. Denne kombination af data gør det muligt at fange kritiske situationer, som kan give anledning til fugtskader.

Du får tilsendt alarmer pr mail eller telefon, hvis der er noget unormalt ved en måling, der skal tjekkes. Det kan eksempelvis være en drastisk øgning i træets fugtniveau, en øgning i niveauet for luftfugtighed, eller hvis sensoren måler optimale forhold for skimmelvækst.

Med rapport-funktionen kan du udtrække rapporter for korte eller længere perioder. Rapporterne kan eksempelvis deles med andre brugere eller udtrækkes i forbindelse med kvalitetssikring og forsikringssager.

 

Om produktet

Installation: Woody sensoren monteres nemt og hurtigt på det ønskede sted med to skurer.

Batteri: Sensoren er produceret til at holde 10 år ved sendinger hver 4. time.

Drift af løsningen: Intet vedligehold af sensoren er nødvendig under dens batterilevetid.

Take-back ordning: Ved endt levetid kan sensoren sendes tilbage til Woodsense, og en ny sendes retur til videre brug.

 

 

En Woodsense som er intelligent overvågning af træbyggeriet i forhold til fugt. En smart løsning så man undgår fugt eller skimmel.

Foto: Woodsense

Områder hvor sensoren bruges

I tage: Til at fange utætheder når de opstår, i stedet for at det opdages for sent ved en tilfældighed. Skader opstår typisk i kviste, gennemføringer og skotrender. 

Facader: Vandet kan finde vej ind gennem stoppede tagrender eller ved dårlige afløb, hvilket kan volde store problemer, da vandet kan komme direkte ind til beboerne, og en større renovering skal igangsættes for at udbedre skaderne. 

Kældre: Opfugtning nedefra er en potentielt dyr skade, der kan komme snigende. Man kan ikke undgå, at kældre er fugtige, men hvis træet bliver skadet, kan det blive et stort problem. 

Sensoren er en stor hjælp til alle ejendomme, som ønsker at holde øje med deres træværk i ejendommen for at undgå skader, som kan blive en bekostelig affære.

Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe, så klik og se mere om fugtmåling

Har din forening brug for råd og vejledning i forhold til fugt eller skimmel eller til vedligeholdelse af jeres ejendom? Læs om vores drift- og vedligeholdelsesplan eller kontakt os på rendboe.nu

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn