Stop rotter i bygningen

Rotter er et stort problem i mange ejendomme. Er rotterne først trængt ind, kan de være årsag til skader på blandt andet rør og stikledninger. De kan gnave sig gennem næsten alle materialer, og kan derfor hurtigt skabe store skader.  Rotter er dygtige til at klatre i rør, selv i lodrette faldstammer kan de skaffe sig fodfæste ved at stemme ryggen mod rørets inderside. I nogle lejligheder er der fundet spor efter rotter helt oppe på 4. og 5. sal. 

Tegn på rotter

Det er ikke ualmindeligt at kunne høre rotter bevæge sig i faldstammen, men i nogle tilfælde forcerer rotterne også vandlåse, og kravler ud gennem toiletkummen. De kræver ikke meget plads – blot 2 cm, så er de ude/igennem og klar til at gå på fødejagt i boligen. Et typisk tegn på rotter kan være ubehagelige lugtgener. Er rotterne trængt ind boligen kan der bl.a. også være uforklarlige ”vandpytter” nær toilettet, væltede toiletsager, ekskrementer (tilspidset form, som ris-korn, 15-20 mm. i længden og en bredde på ca. 5 mm.) Fund af rotteekskrementer bør få `alarmklokkerne til at ringe´, og skal straks meldes både til  kommunen og bestyrelsen.  Rotter bærer på mange sygdomme, som ikke kun smitter, hvis du er i kontakt med rotten, men også ved berøring af områder, hvor rotten har været.

Hvad er en rottespærre?

Det er muligt at stoppe rotternes indtrængen, ved at få installeret en såkaldt rottespærre. En rottespærre kan bl.a. monteres på den liggende ledning i en brønd eller på faldstammen. Der findes forskellige typer af rottespærre, her er et par eksempler:

  • Rottespærre placeret i kloakledningen i brønden, er produceret i et materiale som rotterne (trods deres skarpe tænder) ikke kan gnave igennem – typisk rustfrit stål. Den består af to klapper, der kun åbnes én vej. Det vil sige, at der er fri passage til spildevandet, men lukket for at rotterne kan kravle den modsatte vej. 
  • Rottespærre monteret på faldstammen kan være et ekstra bredt rørstykke, som gør det umuligt for rotten at søge højere op, da den pga. det brede stykke ikke kan få fodfæste til at stemme mod med ryg og fødder. Rotten vil derfor falde ned, når den møder det brede stykke.

Opsætning og vedligeholdelse af rottespærre

Man må ikke selv montere en rottespærre. Dette kræver autorisation som kloakmester, og uddannelse som rottespærremontør. En autoriseret kloakmester/rottespærremontør kan ligeledes yde service på rottespærren. Den vil blive rengjort, testet og eventuelle defekte dele bliver udskiftet. Det anbefales at gøre mindst én gang om året, for at sikre at rottespærren virker i mange år.

Med jævne mellemrum kan du med fordel selv tage dækslet af brønden, så rottespærren kan tilses. Er der ophobninger af papir eller efterladenskaber ved rottespærrens åbning, kan disse ofte fjernes ved blot at spule rottespærren med haveslangen, eller ved at smide en spand vand ned i brønden. 

Har din forening brug for råd og vejledning til vedligeholdelse af jeres ejendom? Læs mere om vores drift- og vedligeholdelsesplan eller kontakt os på rendboe.nu

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn