Stop rotter i bygningen

Rotte filmet i en kloak i forbindelse med en kloakundersøgelse.

Problemet med rotter i ejendommen findes i mange steder. Er rotterne først kommet ind i boligen, kan de forårsage store og dyre skader som kortslutning i installationerne, huller i vandrør, skader på gulv, inventar, isolering og lignende. De kan gnave sig gennem næsten alle materialer, og netop derfor kan skaderne hurtigt blive store. Rotter er dygtige til at klatre i rør, selv i lodrette faldstammer kan de skaffe sig fodfæste ved at stemme ryggen mod rørets inderside. I nogle lejligheder er der fundet spor efter rotter helt oppe på 4. og 5. sal. Udover at rotter laver store skader, er de også sundhedsskadelige, og kan overføre sygdomme til mennesker. 

Rotter i ejendom

Tegn på rotter i en ejendom er ikke ualmindeligt. Ofte vil man kunne høre rotterne bevæge sig i faldstammen, men i nogle tilfælde forcerer rotterne også vandlåse, og kravler ud gennem toiletkummen. De kræver ikke meget plads – blot 2 cm, så er de ude/igennem og klar til at gå på fødejagt i boligen. Et typisk tegn på rotter kan være ubehagelige lugtgener. Er der rotter i din ejendom, kan der bl.a. også være uforklarlige ”vandpytter” nær toilettet, væltede toiletsager, ekskrementer (tilspidset form, som ris-korn, 15-20 mm. i længden og en bredde på ca. 5 mm.) Fund af rotteekskrementer bør få `alarmklokkerne til at ringe´, og det skal straks meldes både til  kommunen og bestyrelsen.  Rotter bærer på mange sygdomme, som ikke kun smitter, hvis du er i kontakt med rotten, men også ved berøring af områder, hvor rotten har været.

Hvad er en rottespærre?

Indtrængen af rotter i ejendom kan stoppes, ved at få installeret en såkaldt rottespærre. En rottespærre kan bl.a. monteres på den liggende ledning i en brønd eller på faldstammen (som er det kloakrør, der løber lodret gennem ejendommen fra etage til etage). Der findes forskellige typer af rottespærre, her er et par eksempler:

  • Rottespærre placeret i kloakledningen i brønden, er produceret i et materiale som rotterne (trods deres skarpe tænder) ikke kan gnave igennem – typisk rustfrit stål. Den består af to klapper, der kun åbnes én vej. Det vil sige, at der er fri passage til spildevandet, men lukket for at rotterne kan kravle den modsatte vej. 
  • Rottespærre monteret på faldstammen kan være et ekstra bredt rørstykke, som gør det umuligt for rotten at søge højere op, da den pga. det brede stykke ikke kan få fodfæste til at stemme mod med ryg og fødder. Rotten vil derfor falde ned, når den møder det brede stykke.
Stop rotter i ejendom. Her ses en rottespærre monteret for at holde rotter ude af bygningen.
Tegning af en rotte der kraver i en faldstamme.

Opsætning og vedligeholdelse af rottespærre

Man må ikke selv montere en rottespærre. Dette kræver autorisation som kloakmester, og uddannelse som rottespærremontør. En autoriseret kloakmester/rottespærremontør kan ligeledes yde service på rottespærren. Den vil blive rengjort, testet og eventuelle defekte dele bliver udskiftet. Det anbefales at gøre mindst én gang om året, for at sikre at rottespærren virker i mange år.

Med jævne mellemrum kan du med fordel selv tage dækslet af brønden, så rottespærren kan tilses. Er der ophobninger af papir eller efterladenskaber ved rottespærrens åbning, kan disse ofte fjernes ved blot at spule rottespærren med haveslangen, eller ved at smide en spand vand ned i brønden. 

Har din forening brug for råd og vejledning til vedligeholdelse af jeres ejendom? Læs mere om vores drift- og vedligeholdelsesplan eller kontakt os på rendboe.nu

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn