Grøn og bæredygtig omstilling

Trækroner og blå himmel

Danmark har brug for en grøn og bæredygtig omstilling. Målet er at reducere drivhusgasudslippet med 70 procent i 2030.  I andelsbolig- og ejerforeninger kan man med gode initiativer og ændret adfærd også bidrage til disse målsætninger, og dermed være med til at gøre en forskel.

Gener som træk fra vinduer, kolde gulve/vægge, et højt lydniveau fra omgivelserne, eller fra naboer, er nogle af de ting, som mange i landets andelsbolig- eller ejerforeninger oplever. Flere mistænker endda boligernes dårlige stand for at være årsag til allergier, forkølelser eller andre problemer med åndedrættet? For at skabe et overblik over ejendommen stand anbefaler vi, at andelsbolig- og ejerforeninger får lavet en drift og vedligeholdelsesplan for deres ejendom.

Hvordan er standen på andelsbolig- eller ejerforeningens ejendom

  • Er ejendommens vinduer tætte?
  • Bør ejendommen efterisoleres?
  • Kunne solceller være en idé?
  • Er ladestandere til el-biler en mulighed?
  • Er det muligt at genbruge regnvandet?

Ovenstående ting kan vi også drøfte i forbindelse med en vedligeholdelsesplan.

Vinduer

Standen af ejendommens vinduer er én af de ting, der kigges på, når der renoveres og klimaoptimeres i en andelsbolig- eller ejerforening. Mange ejendomme har gamle og utætte vinduer, hvilket kan medføre gener med træk fra vinduerne og ofte også støj fra gaden. Dette påvirker i høj grad indeklimaet, men bestemt også økonomisk. Ved montering af nye vinduer spares der på energien og på miljøet, årligt kan der spares mindst ét ton CO2 fra husstanden.

Mand siddende i vindueskarm der er ved at reparere et vindue. Med en vedligeholdelsesplan over ejendommen, får man overblik over kommende renoverings og vedligeholdelsesopgaver.

Solceller

Det er muligt for andelsbolig- og ejerforeninger at få opsat solceller. Mange boligforeninger ønsker at blive mere ”grøn”. Der er heller ingen tvivl om, at de ”grønne” boligforeninger bliver mere og mere attraktive. Derfor kan netop sådan en investering være givende både for miljøet, det nuværende forbrug og på sigt ved evt. salg af boligen.

Mand der går på et tag, der bærerende på et solpanel.

Ladestander til el-biler

El-biler vinder frem, når der skal anskaffes ny bil. Flere firmaer udbyder nu også lade-standere til boligforeninger. Nogle foreninger er allerede `gået et skridt´ videre. De har fået installeret lade-standere til el-biler, og så har de anskaffet el-biler som dele-biler. En løsning som fungerer rigtigt godt, og samtidig er det en meget fremsynet og klimavenlig investering. Foreningens tidligere store problem med at skaffe parkeringspladser nok, til biler der kun blev brugt i et begrænset omfang, er nu også helt væk.

El-bil der er tilkoblet en ladestander.

Efterisolering

Ved efterisolering hvor utætheder tætnes, vil træk og kolde gulve samt kolde og fugtige vægge være fortid. Boligernes indeklima vil blive optimeret væsentligt. Ejerne vil kunne se frem til en bolig med en mere ensartet temperatur, og dermed mindske risikoen for at der opstår mug- og skimmelangreb på væggen.

Hjørnet af en væg med tydelige tegn på skimmel.

Genbrug regnvandet

Ved at genbrug regnvandet med en god, praktisk og yderst miljørigtig løsning, kan der på sigt spares penge for foreningens medlemmer. Særligt interessant vil det være, hvis foreningen har et fællesvaskeri. Regnvand er specielt godt egnet i forbindelse med tøjvask, da det har et meget lavt indhold af kalk, hvilket er en fordel i forhold til både tøj og vaskemaskiner. Der findes flere måder til at opsamle regnvandet – faskiner og regnvandsbede er nogle af dem. Firmaet Regn.nu tilbyder at hjælpe med at finde forskellige regnvandsløsninger til ejerforeninger, andelsboligforeninger og erhvervsejendomme.

Tegning af en bil, et hus og en vandopsamling (faskine eller regnvandsbed. Genbrug regnvandet i stedet for at lade det løbe ud i kloakken.

Har din andelsbolig- eller ejerforening brug for råd og vejledning til, hvordan jeres ejendom kan gøres ”grønnere”, eller til vedligeholdelse af jeres ejendom – læs mere om vores drift- og vedligeholdelsesplan eller kontakt os gerne på rendboe.nu

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn