Undgå at nye døre og vinduer forurenes med PCB

Advarsels trekant med teksten Giv Agt - PCB sanering. Ingen adgang for uvedkommende.

PCB blev fra 1950 og frem til 1977 brugt i mange byggematerialer. Blandt andet blev det brugt i fugemasse pga. sin blødgørende og styrkemæssige egenskaber. Det viste sig senere, at det er en af verdens mest farlige miljøgifte, som kan være skadelig for både mennesker og miljø, og i dag er det forbudt at bruge. Det er derfor relevant at være opmærksom på dette i forbindelse med døre- og vinduesudskiftninger.

Tegning der viser at PCB kan vandre fra en forurenet væg ind i et nyt vindue.
PCB fra den forurenede væg vandrer ind i den nye fuge og vindue.
Tegning der viser at PCB kan bremses med en forsegling, så den ikke spreder sig.
PCB i væggen bremses, så det ikke spredes til det nye vindue og fuge.

En miljøgift der vandrer

PCB har evnen til at vandre ind i tilstødende byggematerialer, og vil dermed forurene både nuværende og nye byggematerialer.

Eksempel: Mellem en væg og et vindue er der brugt en fuge indeholdende PCB. Pga. vandringen vil det være i både væggen og i vinduet. Fjernes et gammelt forurenet vindue, og et nyt isættes, vil der efter kort tid også ske en forurening af det nye vindue. Det er derfor vigtigt at få bremset denne spredning.

Undersøg og følg altid retningsanvisningerne, hvis din miljøscreening i forbindelse med døre- og vinduesudskiftninger viser indhold af PCB.

Håndter PCB effektivt

Undgå at nye fuger, døre og vinduer bliver forurenet, ved brug af en forseglingsløsning, som bremser spredningen. Forseglingen er en miljømæssig og økonomisk fordelagtig metode. Sealing Group er specialister i denne type forsegling – og de har gjort forseglingen til en maleropgave.

ProSeal PCB-forsegler testes fortsat i klimakamre hos Teknologisk Institut efter den anerkendte standard ISO 16000-9.

Efter 7 år viser løbende testresultater en tilbageholdelse på mindst 99%.

Få yderligere information på www.sealinggroup.com, hvor du også finder testrapport sealinggroup.com/TI-rapport-877078

PCB forsegling bliver påført på en væg med en malerulle.
Beskrivelse af hvordan man gør før under og efter PCB forsegling.

ProSeal PCB-forsegler har nogle unikke produktegenskaber:

 • Mest gennemtestede PCB-forsegler på markedet
 • Dokumenteret tilbageholdelse på min. 99%
 • Uden konserveringsmidler
 • Uden opløsningsmidler
 • Bringer koncentrationen under 300 ng/m3
 • Økonomisk og fordelagtig løsning
 • Vedvarende diffusionsåben
 • Kan anvendes både ude og inde
 • Uden blødgøringsmidler (phthalater)
 • Kræver ingen genhusning under behandling
 • Mulighed for overfladegaranti
 • Bæredygtigt alternativ til sanering

Yderligere information se her

Proseal logo
Sealing Group logo

Byggeaffald

Eftersom PCB stadig findes i bygninger, skal det, inden en bygning renoveres eller rives ned, undersøges om den farlige miljøgift er tilstede. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Findes miljøgiften i bygningens materialer, skal de fjernes fra bygningen inden renovering eller nedrivning. Affaldet skal bortskaffes efter gældende regler, så det ikke spredes i miljøet. Miljøstyrelsen har ansvaret for reglerne for håndteringen af denne type affald, information og anvisninger findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Har din andelsbolig- eller ejerforening brug for råd og vejledning til vedligeholdelse af jeres ejendom – kontakt os gerne på rendboe.nu

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn