Undgå at nye døre og vinduer forurenes med PCB

PCB blev fra 1950 og frem til 1977 brugt i mange byggematerialer. Blandt andet blev fugemasse indeholdende PCB brugt pga. sin blødgørende og styrkemæssige egenskaber. Det viste sig senere, at PCB er en af verdens mest farlige miljøgifte, som kan være skadelig for både mennesker og miljø, og i dag er det forbudt at bruge. Det er derfor relevant at være opmærksom på dette i forbindelse med døre- og vinduesudskiftninger.

PCB fra den forurenede væg vandrer ind i den nye fuge og vindue.
PCB i væggen bremses, så det ikke spredes til det nye vindue og fuge.

En miljøgift der vandrer

PCB har evnen til at vandre ind i tilstødende byggematerialer, og vil dermed forurene både nuværende og nye byggematerialer.

Eksempel: Mellem en væg og et vindue er der brugt en fuge indeholdende PCB. Pga. vandringen vil der være PCB i både væggen og i vinduet. Fjernes et gammelt forurenet vindue, og et nyt isættes, vil der efter kort tid også ske en forurening af det nye vindue. Det er derfor vigtigt at få bremset denne spredning.

Undersøg og følg altid retningsanvisningerne, hvis din miljøscreening i forbindelse med døre- og vinduesudskiftninger viser indhold af PCB.

Håndter PCB effektivt

Undgå at nye fuger, døre og vinduer bliver forurenet med PCB, ved brug af en forseglingsløsning, som bremser spredningen af PCB. Forseglingen er en miljømæssig og økonomisk fordelagtig metode. Sealing Group er specialister i PCB-forsegling – de har gjort forseglingen til en maleropgave.

ProSeal PCB-forsegler testes fortsat i klimakamre hos Teknologisk Institut efter den anerkendte standard ISO 16000-9.

Efter 7 år viser løbende testresultater en tilbageholdelse på mindst 99%.

Få yderligere information på www.sealinggroup.com, hvor du også finder testrapport sealinggroup.com/TI-rapport-877078

ProSeal PCB-forsegler har nogle unikke produktegenskaber:

 • Mest gennemtestede PCB-forsegler på markedet
 • Dokumenteret tilbageholdelse på min. 99%
 • Uden konserveringsmidler
 • Uden opløsningsmidler
 • Bringer koncentrationen under 300 ng/m3
 • Økonomisk og fordelagtig løsning
 • Vedvarende diffusionsåben
 • Kan anvendes både ude og inde
 • Uden blødgøringsmidler (phthalater)
 • Kræver ingen genhusning under behandling
 • Mulighed for overfladegaranti
 • Bæredygtigt alternativ til sanering

Yderligere information se her

PCB i byggeaffald

Eftersom PCB stadig findes i bygninger, skal det, inden en bygning renoveres eller rives ned, undersøges om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet. Miljøstyrelsen har ansvaret for reglerne for håndteringen af PCB-holdigt affald, information og anvisninger findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Har din andelsbolig- eller ejerforening brug for råd og vejledning til vedligeholdelse af jeres ejendom – kontakt os gerne på rendboe.nu

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn