Mindsk risikoen for brand i ejendommen

Brand i et tag. Brandbil hvor stigen er foldet ud og brandmænd, der arbejder mod ilden.

Brand i etageejendomme opstår typisk enten i en lejlighed eller i kælderen. Heldigvis bliver de fleste brande slukket før ilden har spredt sig. Er uheldet ude og branden har spredt sig til de omkringliggende lejligheder og fået fat i taget, kan den udvikle sig meget hurtigt. Det er derfor vigtigt at gøre det svært for ilden at sprede sig, så risikoen for storbrand mindskes. Storbrande i byejendomme skyldes som ofte, at ilden har fået fat i tagkonstruktionen, hvorfra den spreder sig til hele bygningen

Sikring mod brand

Både beboere og bestyrelse i en andelsbolig- eller ejerforening kan gøre noget for at forebygge brand og for at sikre ejendommen. Det er bestyrelsen, der skal sørge for at bygningens installationer er forsvarlige, og med god adfærd kan beboerne også være med til at gøre en forskel.

Bestyrelsen kan i forhold til brandsikkerheden gøre flere ting, som vil reducere risikoen for en brand, og for at ilden breder sig. Ild nærer sig ved ilt og spreder sig hurtigere gennem åbne rum. Det anbefales at:

  • Døre til kældre og loftrum udstyres med låse- og dørpumper, så dørene altid lukkes automatisk.
  • Hold brandsikkerhedsudstyr ved lige – lav regler for hvor ofte disse tilses og vedligeholdes.
  • Få dørtelefoner ved hoveddøre, så uvedkommende IKKE har adgang til ejendommen.

Beboerne bør sørge for at:

  • Holde alle døre låste, KUN ejendommens beboere bør have adgang til kælder, loftrum, fællesarealer m.m.
  • Holde FRI passage i gangarealer – trappesatser, kældergange, åbne loftrum m.m. bør ikke bruges til opbevaring.
  • Et cigaretskod kan ulme længe og antænde omkringliggende blade og kviste. Brug derfor ALDRIG tag eller tagrender som askebæger, hvis du ryger ved et åbent vindue.
Etageejendom med ild i en lejlighed. Andelsbolig og ejerforeninger bør alle have en vedligeholdelsesplan for deres ejendom, for at mindske risikoen for brand. Rendboe ApS kan udarbejde en drift og vedligeholdelsesplan for din ejendom.

Hvilke tiltag der kan gøres for at brandsikre en ejendom, er individuel. Ønsker jeres andelsbolig- eller ejerforening en gratis og uforpligtende snak om brandsikkerhed, samt en snak vedligeholdelse af jeres ejendom så kontakt os gerne. Læs her mere om vores drift og vedligeholdelsesplan

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn