Med en drift- og vedligeholdelsesplan undgås en økonomisk bombe

En bygnings tegning ligger på et bord, sammen med et målebånd og lidt værktøj

Der mangler en drift- og vedligeholdelsesplan hos mange af landets private udlejere, andelsbolig- og ejerforeninger. De har derfor ikke et overblik over ejendommens stand. De er heller ikke forberedte på store udgifter, når deres ejendom har brug for renovering, eller skal udbedres for slitage.

Mangler overblikket over ejendommens reelle tilstand og en plan for, hvordan den skal vedligeholdes, er der stor risiko for, at udgifterne kommer uanmeldt. Pludselige skader eller ubemærket slitage kan udløse store regninger for renoveringsprojekter, der skal udføres her og nu. På trods af dette mangler mange private udlejere og boligforeninger en plan for, hvordan deres ejendom skal vedligeholdes. Løbende udbedring og renovering af kritiske eller udsatte  bygningsdele er enormt vigtigt.

Flotte gamle etageejendomme i Nyhavn i København.

Når ejendommen styres i ”blinde”

Et manglende overblik for ejendommen kan blive meget alvorligt. Alle opfordres derfor på det kraftigste til at få lavet en drift- og vedligeholdelsesplan. Når ejendommen reelt styres i blinde, er den potentielle skadesrisiko større. Manglende vedligeholdelse og planlægning kan være med til at øge skadernes omfang. Uden et overblik over ejendommen er der risiko for pludselig at stå med ekstremt store og uforudsete udgifter. I foreninger kan disse ofte kun finansieres gennem forhøjelser af fællesudgifterne. Der er ligeledes også risiko for nedslag i dækning eller helt at få afvist skaden af forsikringen, hvis det viser sig, at den påkrævede vedligeholdelse er undladt.  Som eksempel kan nævnes, at det desværre ikke er unormalt, med store vandskader i ejendomme, hvor rør og faldstammer for længst har overskredet “sidste salgsdato”. I sådanne tilfælde kan det være tvivlsomt om forsikringen dækker skaden. Ejeren eller foreningen kan derfor pludselig stå med en stor regning, samt i flere tilfælde en stor præmiestigning.

Store økonomiske konsekvenser for den enkelte beboer

Både køber og ejer i en andels- eller ejerforening, skal være meget opmærksomme på, hvordan ejendommen bliver passet. En drifts- og vedligeholdelsesplan er til gavn for både ejere og købere.  

Det er vigtigt, at der løbende bliver afsat de rigtige beløb til renovering og vedligeholdelse. Er man ikke forberedt vil f.eks. en nødvendig tagudskiftning blive en udgift for de ejere, der bor i ejendommen på det aktuelle tidspunkt. Havde der været en reel vedligeholdelsesplan ville samtlige ejere gennem tiden i stedet have givet et mindre månedligt beløb til netop en kommende tagudskiftning. Uden en korrekt vedligeholdelsesplan, vil fællesudgifterne blive fastsat på et fejlagtigt grundlag, hvilke kan medføre økonomiske konsekvenser for den enkelte ejer.

Vær på forkant med en drift- og vedligeholdselsplan

Ringbind fra firmaet Rendboe ApS med titlen Jeres Ejendom Vores Verden. Rendboe kan udarbejde en drift- og vedligeholdelsesplan til at skabe overblik over ejendommens stand og renoveringsbehov.

En drift- og vedligeholdelsesplan fra Rendboe ApS gør det så let og overskueligt som muligt for ejerne at sikre ejendommens tilstand og økonomi.

Har din andelsbolig- eller ejerforening brug for råd og vejledning til renovering eller vedligeholdelse af jeres ejendom – kontakt os.

Etageejendomme med lejligheder.

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn