Søg tilskud til energirenovering via bygningspuljen

Danske pengesedler og mønter

Bygningspuljens formål er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Puljen er målrettet boliger, der har energimærke E, F og G – hvilket er de boliger, som mest trænger til energirenovering. Der er ikke krav om energimærke, hvis der udelukkende søges om tilskud til en varmepumpe. I sommeren 2021 blevet tilskudssatserne nedjusteret til energimærke E, F og G, så flere kan få glæde af bygningspuljen.

Hvor stor er bygningspuljen?

I den seneste pulje fra marts 2022, var der ca. 300 mio. kr. Man kan på forhånd ikke vide, hvor længe der er penge i puljen, det kommer helt an på, hvor mange der søger, samt hvor store tilskud der søges om. Marts puljen lukkede allerede efter 14 dage. En ny pulje åbner i efteråret 2022. Ingen er garanteret et tilskud, heller ikke selvom ansøgningen lever op til alle kriterier for tilskud. Det er en god idé at forberede sig godt, hvis man ønsker at søge næste pulje. Det er muligt at søge tilskud fra bygningspuljen hvert år frem til 2026.

Hvad kan der søges tilskud til?

Krav for at opnå tilskud

 • Skift til varmepumpe fra olie, gas, biomasse eller elvarme
 • Isolering af ydervægge, tag, loft, terrændæk og sokkel (kun energimærke E, F og G)
 • Vinduer og yder døre med glas (kun energimærke E, F og G)
 • Optimering af husets drift (kun energimærke E, F og G)
 • Det skal være en VE-godkendt installatør, som opsætter varmepumpen
 • Alle projektet SKAL udføres af en håndværker med CVR.nr. Der kan ikke søges tilskud til gør-det-selv projekter.
Installation af en cirkulationspumpe.
Mand med skruemaskine, der skruer i en vinduesramme.

Hvem kan søge om tilskud?

Ejerforeninger, andelsboligforeninger, private husejer m.fl. kan ansøge om tilskud til energirenoveringer. Der kan IKKE opnås tilskud til sommerhuse eller huse med begrænset helårsstatus.

Særligt for lejligheder: I ejer- og andelsboligforeninger er det ofte formanden eller administratoren, der søger om tilskud. Det skal dokumenteres at vedkommende repræsenterer foreningen. For at ansøge på andres vegne kræver det, at ejerne af bygningen udfylder en fuldmagt, og at der laves en ansøgererklæring. I boligforeninger er det energimærket for moderejendommen, der skal bruges. Der findes ikke energimærke for den enkelte lejlighed.

Brug tilskudsberegneren på SparEnergi.dk og få et overslag på, hvad du kan få i tilskud.

Før der søges om tilskud

 • Gennemgå ejendommen – for boligforeninger anbefaler vi at få lavet en drift og vedligeholdelsesplan, som giver et overblik på ejendommens stand, og de kommende vedligeholdsesopgaver dermed bliver prioriteret i rigtig rækkefølge.
 • Find ud af, hvilke ting der skal søges tilskud til (renoveringsprojekter SKAL være færdige senest 2 år efter, der er modtaget accept på tilskud via Bygningspuljen)
 • Indhent tilbud (HUSK tilbud må IKKE accepteres/renoveringsprojektet må ikke opstartes, før der er svar på tilskudsansøgningen)
 • Tjek at BBR-oplysninger er korrekte
 • Skaf bevis på ejerskab (tinglysning.dk)
 • Tjek energimærke er gyldigt. For at kunne søge tilskud skal ejendommens energimærke være E,F eller G (gælder ikke ved udskiftning til varmepumpe, her er der ikke krav til energimærke på ejendommen). Hos Rendboe ApS kan vi hjælpe med udarbejdelse af nyt energimærke. 

Når der søges om tilskud fra Bygningspuljen, skal det foregå via nedenstående forløb. Puljen uddeles efter først til mølle-princippet og pengene udbetales først når hele projektet ER gennemført. Der kan gå optil 6 mdr. før udbetalingen finder sted.

Visning af hvordan ansøgningsforløbet skal foregå, når der søges om tilskud fra bygningspuljen.

Kilde: Sparenergi.dk

Yderligere information vedr. bygningspuljen findes på:

Bygningspuljen | Energistyrelsen (ens.dk)

Tilskud | Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Har din forening brug for råd og vejledning til vedligeholdelse af jeres ejendom – Læs mere om vores drift- og vedligeholdelsesplan eller kontakt os gerne på rendboe.nu

Jeres ejendom – Vores verden

Velkommen til Rendboe ApS

Facebook
LinkedIn